Våra samarbetspartners

Click here to add your own text

Mer information till dig som extern

ELSA Uppsala samarbetar gärna med olika externa organisationer i olika projekt. Är du och ditt företag intresserad av att jobba tillsammans med föreningen i ett nytt eller redan existerande projekt? – Hör av dig till president.uppsala@se.elsa.org så pratar vi mer om hur ett samarbete kan se ut.