LEGAL ENGLISH

En återkommande föreläsningsserie är Legal English. Föreläsningsserierna varierar till innehåll, men har som gemensamt syfte att förbereda juriststudenter för en internationell karriär genom att förbättra studenternas kunskaper i juridisk engelska.